NeuroMuskulær Elektrisk Stimulation (NMES)

Du kan blive behandlet med NMES på klinikken, det kan være du har haft en skade i musklerne eller led, en nerveskade eller en skade i centralnervesystemet.

Formålet med NMES er bla. at:

  • Genskabe fibertypefordeling i muskulaturen
  • Minimere ødemer(hævelser)
  • Øge funktion og styrke
  • Øge motor kontrol (evne til at kunne styre musklerne)

Ved behandling med NMES vil der blive placeret elektroder på huden. Disse har til formål at stimulere de motoriske neuroner, som skal aktivere musklen og sende et signal tilbage til hjernen om at musklen er aktiveret. Denne muskelkontraktion producerer mange sensoriske input inklusiv proprioceptiv feedback fra sener, muskler og mekanoreceptorer (registeret tryk og vibration).

Fordelen med NMES er desuden at det kan benyttes over implantater af metal og har desuden en indstilling til Transkutan Elektrisk Nerve Stimulation (TENS) som er veldokumenteret ift en positiv effekt på smertebehandling og som kan være et godt alternativ til medicinsk behandling.