Patient information

Vi følger retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne i forhold til COVID-19, hvilket fx indbefatter grundigere rengøring, afspritning og udluftning mellem hver patient. Vi må som udgangspunkt varetage de aktiviteter og indsatser, som vi gjorde før covid-19. Vi må derfor også starte holdtræning op, der skal være 2 meter mellem hver deltager, adgang til håndvask/sprit og fysioterapeuten skal rengøre rum og udstyr efter hver holdtrænings lektion.

Vi beder dig fortsat være opmærksom på følgende;

– Mød ikke op hvis du har COVID-19 eller mistanke om at du er smittet
– Bliv hjemme minimum 48 timer efter evt. sygdom
– Hold venligst stadig afstand i venteværelset.
– Rengøring og hygiejne er forsat skærpet, der er håndsprit, som du anbefales at benytte, når du kommer og går

Venteliste

Vi har i øjeblikket venteliste på speciale 62 – vederlagsfri fysioterapi (udvalgte kroniske sygdomme).

Udgifterne til vederlags fysioterapi er vokset kraftigt over hele landet. De samlede udgifter er steget med 6,77 % i de tre første kvartaler af 2019

Som en del af praksisoverenskomsten mellem kommunernes landsforening (KL) og Danske Fysioterapeuter, er der aftalt en økonomisk ramme med en stigning på max 2,8 % i 2019.

Den ekstraordinære store stigning skyldes dels en stigning i antallet af patienter og dels en stigning i udgiften pr. patient.

Stigningen i udgifterne vil desværre medføre at rammen for 2020 vil blive nedkorrigeret. Danske Fysioterapeuter vejleder derfor de enkelte klinikker til at kan oprette ventelister på specialet, hvilket vil betyde, at vi foreløbig ikke kan opstarte nye patienter inden for speciale 62. Vi tilbyder derfor, at du kan blive opskrevet på venteliste, hvilket betyder, at vi desværre ikke kan give dig en specifik bekræftelse af muligt opstartstidspunkt for din behandling. 

Vi beklager situationen og forstår, at det kan give frustration. Vi anbefaler endvidere, at du tager kontakt til din patientorganisation eller til kommunen, hvis du er berørt af ovenstående.

 

Patientsikkerhed

Ved patientskade eller komplikationer i forbindelse med behandling, kan du som patient søge om erstatning. Du kan finde ud af mere på www.patienterstatningen.dk

Hvis du som patient vil klage over behandlingen og anmoder herom, kan du finde oplyser om klageadgang hos Styrelsen for Patientklager www.stpk.dk