Patient information

Vi følger retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne i forhold til COVID-19 og der er ikke længere krav om mundbind, men vi har forsat grundigere rengøring, afspritning og udluftning mellem hver patient. Vi har sprit ved indgange og i alle rum. Ved holdtræning rengør fysioterapeuten rummet og udstyr efter hver endt holdtrænings lektion.

Vi beder dig fortsat være opmærksom på følgende;

– Mød ikke op hvis du har COVID-19, eller mistanke om at du er smittet.
– Følg retningslinjerne for isolation hvis du har COVID-19.

– Hold venligst afstand i venteværelset.
– Rengøring og hygiejne er forsat skærpet. Der er håndsprit, som du anbefales at benytte, når du kommer og går.
– Kom så tæt på din aftalte tid som muligt.

Venteliste

Vi har i øjeblikket venteliste på speciale 62 – vederlagsfri fysioterapi (udvalgte kroniske sygdomme).

Årsagen til dette er at udgifterne til vederlagsfrie fysioterapi 2022 i hele Danmark var steget for meget i forhold til den overordnede økonomiske ramme. Så i december måned 2022 blev vi bedt af vores fagforening om, at lukket helt ned for vederlagsfrie de sidste 2 uger af december. Vi afventer en afgørelse på 2022 for hvis vi overskrider rammen, så vil honorarerne sættes ned i 2023. Der skal komme en plan for at hvad der skal gøres, så vi ikke ender i samme situation i december 2023.

Vi tilbyder derfor, at du kan blive opskrevet på venteliste, hvilket betyder, at vi desværre ikke kan give dig en specifik bekræftelse af muligt opstartstidspunkt for din behandling. 

Vi beklager situationen og forstår, at det kan give frustration. Vi anbefaler endvidere, at du tager kontakt til din patientorganisation eller til kommunen, hvis du er berørt af ovenstående.