Patient information

Vi følger retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne i forhold til COVID-19 og der er ikke længere krav om mundbind, men vi har forsat grundigere rengøring, afspritning og udluftning mellem hver patient. Vi har sprit ved indgange og i alle rum. Ved holdtræning rengør fysioterapeuten rummet og udstyr efter hver endt holdtrænings lektion.

Vi beder dig fortsat være opmærksom på følgende;

– Mød ikke op hvis du har COVID-19, eller mistanke om at du er smittet.
– Følg retningslinjerne for isolation hvis du har COVID-19.

– Hold venligst afstand i venteværelset.
– Rengøring og hygiejne er forsat skærpet. Der er håndsprit, som du anbefales at benytte, når du kommer og går.
– Kom så tæt på din aftalte tid som muligt.

Venteliste

Vi har i øjeblikket venteliste på speciale 62 – vederlagsfri fysioterapi (udvalgte kroniske sygdomme).

De samlede udgifter til speciale 62 – vederlagsfri fysioterapi lå i første halvår af 2021 5,7% for højt i forhold til udgiftsrammen. Den for store stigning i udgifterne skyldes udelukkende flere patienter i ordningen.
Danske Fysioterapeuter henstiller til, at de praktiserende fysioterapeuter ikke øger antallet af speciale 62 patienter og i øvrigt ser på, hvad der kan gøres for at begrænse udgifterne. Dette er årsagen til at vi også på vores klinik har venteliste på netop speciale 62.

Vi tilbyder derfor, at du kan blive opskrevet på venteliste, hvilket betyder, at vi desværre ikke kan give dig en specifik bekræftelse af muligt opstartstidspunkt for din behandling. 

Vi beklager situationen og forstår, at det kan give frustration. Vi anbefaler endvidere, at du tager kontakt til din patientorganisation eller til kommunen, hvis du er berørt af ovenstående.